Metoder

 

Positiv förstärkning och modern pedagogik

Jag grundar min metodik utifrån samma synsätt som Hundens Hus, där jag har gått min egen utbildning. Det innebär även för mig en helhetsyn och där jag lägger vikten vid kontakten och bra relationer mellan människa och hund.

Trygghet - lärande - glädje - samarbete

Fokus läggs på att lära sig förstå hur hunden fungerar för att göra träning och inlärning så bra som möjligt för både dig och hunden. Målet är att genom modern inlärningsspykologi och pedagogik hjälpa dig att skapa en bra, trygg och fördjupad relation till din hund. Det gör att ni tillsammans får ett bra samarbete och en god grund för inlärning.

 

Vi tränar i olika miljöer, både utomhus och inomhus, tillsammans med andra eller enskilt. Allt för att få en bra grundläggande träning och inlärning i trygga miljöer.

Som instruktör för jag träningsdagbok för varje kurs och deltagare för att kunna följa upp hur träningen går under kursens gång. Varje deltagare har då möjlighet att få individuella råd och tips inför och under träningen.

Efter genomförd kurs får varje deltagare ett kurskompendium.

Sofia och Rufus tränar på att hälsa fint. Ludde vill också vara med på övningarna.

Nedan Förlunda hundskola i sommar- respektive vinterklädsel.