Kursanmälan

 

 

Kursanmälan

 

Skicka in din anmälan till  epost: kursanmalan@solveig-hundinstruktor.com

 

Anmälan är bindande. Läs igenom allmänna villkor nedan,

Tala om vilken kurs du vill gå. Skriv in ditt för- och efternamn, postadress, mobil/telefonnummer. Din hunds ras, ålder, kön och namn.

Tänk på att din hund måste ha fullgott vaccinationsskydd innan kursen.

Har du några frågor angående kurser och betalningsvillkor mm ring, 019-13 33 33, 070-6730620 eller skicka ett mejl till info@solveig-hundinstruktor.com.

Välkommen på kurs

Solveig Johansson

Förlunda Hundskola

 

Allmänna villkor

 

Distansavtal

 

From 1/6 2000 gäller en ny lag som ger dig som konsument större trygghet vid köp på distans, t ex kurs/utbildning via Internet. Vid återtagande av anmälan följer Förlunda hundskola, Solveig Johansson de villkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet principiellt enats om – se nedan.

 

 

Anmälan

 

Anmälan till kurs/utbildning är bindande. Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör den dag kursen/utbildningen startar och att du samtycker till detta villkor.

 

 

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning

 

Före kurs/utbildning

Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar innan kursen/utbildningen startar. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt.

 

Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar men före kurs/utbildning debiterar vi en administrativ avgift:

 

• senast en vecka före kursens/utbildningens start 150 kr

 

 

• senare än en vecka före kursens/utbildningens start 300 kr, dock högst halva kursavgiften.

 

Om du ångrar din anmälan/avbryter ditt deltagande from den dag kursen/utbildningen startat är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen.